Dotace na odstranění zápachu z provozu

Doprovází provoz vašeho podniku nepříjemný zápach obtěžující blízké okolí? Získejte dotaci až 60 % na technologie, které ho odstraní!

Dotace na odstranění zápachu

Ministerstvo životního prostředí přichází s možností řešení pro provozovny a podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem. Jde o dotace na pořízení technologií ke snížení emisí pachových látek tak, aby si zmíněné podniky mohly dovybavit provozy sofistikovanými technologiemi na odstraňování pachu (např. fotokatalytickou oxidací) nad rámec toho, co jim předepisuje evropská i národní legislativa.

Co je cílem Výzvy č. 5/2017

- snížení emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven imisní limit či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech
- snížení emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů

Termín podání Výzvy

- období od 3. 4. 2017 do 27. 9. 2017

Celková alokace

- 60 mil. Kč

Výše podpory

- minimální výše na jeden projekt činí 100 tis. Kč, maximální pak 10 mil. Kč
- maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů

Kdo může o dotaci zažádat?

- obchodní společnosti a družstva, podnikající fyzické osoby, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace

Patříte mezi znečišťovatele ovzduší a chcete státní podpory využít?

Projektový námět je možné podat jen do 27.09.2017! 

Kontaktujte nás!

                  Poradíme Vám, jak na to.

                                Ing. Ondřej Unčovský, e-mail: uncovsky@asio.cz, tel.: 548 428 160, mobi: 606 098 673.