Dotace na odstranění zápachu z provozu

Doprovází provoz vašeho podniku nepříjemný zápach obtěžující blízké okolí? Získejte dotaci až 60 % na technologie, které ho odstraní!

Dotace na odstranění zápachu

Ministerstvo životního prostředí přichází s možností řešení pro provozovny a podniky, které obtěžují obyvatele měst a obcí zápachem. Jde o dotace na pořízení technologií ke snížení emisí pachových látek tak, aby si zmíněné podniky/obce mohly dovybavit provozy sofistikovanými technologiemi na odstraňování pachu (např. fotokatalytickou oxidací) nad rámec toho, co jim předepisuje evropská i národní legislativa.

Co je cílem Výzvy č. 5/2017

- snížení emisí těžkých kovů, které mají zákonem stanoven imisní limit či jsou regulovány Protokolem o těžkých kovech
- snížení emisí pachových látek ze stacionárních zdrojů

Termín podání Výzvy

- období od 3. 4. 2017 do 27. 9. 2017

Celková alokace

- 60 mil. Kč

Výše podpory

- minimální výše na jeden projekt činí 100 tis. Kč, maximální pak 10 mil. Kč
- maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 60 % z celkových způsobilých výdajů

Kdo může o dotaci zažádat?

- obchodní společnosti a družstva, podnikající fyzické osoby, obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace

Patříte mezi znečišťovatele ovzduší a chcete státní podpory využít?

Projektový námět je možné podat jen do 27.09.2017! 

Kontaktujte nás!

                  Poradíme Vám, jak na to.

                                Ing. Ondřej Unčovský, e-mail: uncovsky@asio.cz, tel.: 548 428 160, mobi: 606 098 673.