Materiály AS-PROCHEM

Prospekt AS-PROCHEM KD (PDF 1,1 MB), 12.7.2016
Návod k použití AS-PROCHEM K (PDF 1,1 MB), 12.7.2016
Návod k použití AS-PROCHEM D (PDF 1,7 MB), 12.7.2016
Návod k použití AS-PROCHEM KD (PDF 1,2 MB), 12.7.2016
Prohlášení o shodě CZ (PDF 30,7 kB), 12.7.2016
Prohlášení o shodě A (PDF 29,9 kB), 12.7.2016

Výkresy typu (CAD)

AS-PROCHEM Dm

AS-PROCHEM Dm 0,5 (DWG 487 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM Dm 0,6 (DWG 371 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM Dm 0,8 (DWG 265 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM Dm 1,0 (DWG 246 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM Dm 1,2 (DWG 268 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM Dm 1,4 (DWG 233 kB), 14.7.2016

AS-PROCHEM D

AS-PROCHEM D 0,5 (PDF 49,8 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM D 0,6 (DWG 384 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM D 0,8 (DWG 382 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM D 1,0 (DWG 378 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM D 1,2 (DWG 392 kB), 14.7.2016
AS-PROCHEM D 1,4 (DWG 380 kB), 14.7.2016

AS-PROCHEM KD

AS-PROCHEM KD 1 (DWG 2,5 MB), 14.7.2016
AS-PROCHEM KD 1,6 (DWG 1,8 MB), 14.7.2016
AS-PROCHEM KD 3 (DWG 1,5 MB), 14.7.2016
AS-PROCHEM KD 4 (DWG 1,9 MB), 14.7.2016
AS-PROCHEM KD 6 (DWG 1,3 MB), 14.7.2016

AS-PROCHEM K

AS-PROCHEM K 1 (DWG 1,2 MB), 14.7.2016
AS-PROCHEM K 3 (DWG 1 MB), 14.7.2016
AS-PROCHEM K 4 (DWG 1,3 MB), 14.7.2016
AS-PROCHEM K 6 (DWG 1,1 MB), 14.7.2016
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz