Materiály AS-VODO

Prohlášení výrobce (PDF 57,6 kB), 1.4.2016
Projekční a instalační podklady (PDF 492 kB), 1.4.2016

Výkresy typu (CAD)

AS-VODO A2

AS-VODO-A2 (DWG 350 kB), 1.4.2016

AS-VODO A5

AS-VODO-A5 (DWG 351 kB), 1.4.2016

AS-VODO B

AS-VODO-B (DWG 348 kB), 1.4.2016

AS-VODO C

AS-VODO-C (DWG 351 kB), 1.4.2016

AS-VODO S

AS-VODO S (DWG 124 kB), 3.5.2016

AS-VODO N

AS-VODO N (DWG 122 kB), 3.5.2016
 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz