Odstranění dusičnanů

Photo: Odstranění dusičnanů

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Rostislav Dvořák
Ing. Rostislav Dvořák
Tel.: 548 428 164
Mobil: 601 358 362
E-mail: dvorak@asio.cz

Odstranění dusičnanů se provádí na filtračním loži anexu v Cl- formě. Voda musí být nejprve zbavena železa a manganu, olejů a hygienicky zabezpečena. Vhodnost použití filtru se stanovuje na základě posouzení koncentrace dusičnanů a chloridů. Při vyčerpání kapacity se náplň zregeneruje roztokem soli. Použitý regenerační roztok odtéká do odpadu. Regenerace probíhá automaticky a je řízena elektronickou jednotkou, která spouští regeneraci po daném protečeném objemu vody nebo po nastaveném časovém intervalu, podle toho, co nastane dříve. Rutinní obsluha spočívá v občasném dosypávání regenerační tabletované soli do solné nádoby. Životnost pryskyřice do výměny je obvykle 5-8 let. Jako ochranu řídicí jednotky je nutné mít nainstalovaný filtr na vstupu s maximální porozitou 130 micron.

názevfiltrační plocha m2kapacita při 1mg/l NO3-Anex (L)orientační průtok m3/h
DFK917 0,04 200 10 2
DFK830 0,032 300 15 2
DFK930 0,04 400 20 2
DFK1030 0,052 500 25 3
DFK1035 0,052 600 30 3
DF1054 0,052 800 40 3
DF1248 0,07 1000 50 4
DF1252 0,052 1200 60 4
DF1354 0,07 1500 75 4