Odstranění mechanických nečistot

Kontaktní osoby

Photo: Ing. Peter Putz
Ing. Peter Putz
Tel.: 548 428 164
Mobil: 601 358 362
E-mail: putz@asio.cz

Filtry pro odstranění písku a jiných mechanických nečistot. Potrubní filtry sítové, filtry svíčkové, diskové filtry. Tyto filtry se používají k filtraci písků nebo odstranění organických nečistot ve vodě. Čištění filtrů se může provádět buď manuálně, a to výměnou vložky nebo proplachem pod tekoucí vodou po jejím vyjmutí, anebo lze instalovat filtr odkalovací či se zpětným proplachem, které nevyžadují otevření filtru pro potřebu vyčištění. Odkalení a zpětný proplach je možno i automatizovat dle nastaveného časového intervalu nebo tlakové ztráty za filtrem.

Photo: Filtry manuální

Filtry manuální

Filtry s polypropylenovou vložkou, sítové nebo diskové, s porozitou od 5 do 400 mikrometrů. Filtry se použijí pro odstranění nerozpustných látek jako písek, nečistoty z potrubí, tužší organické nečistoty. Polypropylenové vložky, které se používají od 1 do 50 mikrometrů, se při zanesení vyměňují, síta a disky, používané pro záchyt nečistot od 50 mikrometrů výše lze po vyjmutí propláchnout a použít znovu.

více
Photo: Filtry odkalovací poloautomatické

Filtry odkalovací poloautomatické

Poloautomatické odkalovací filtry jsou sítové nebo diskové filtry, ze kterých lze nahromaděné nečistoty vypustit tzv. odkalovacím ventilem umístěným ve spodní části filtru za současného zavření výstupu z filtru. Při dostatečném průtoku vody může proud vody částečně i omýt nečistoty na povrchu síta nebo disků a tak oddálit nutnost filtr rozebrat a čistit ručně.

více
Photo: Filtry se zpětným proplachem poloautomatické

Filtry se zpětným proplachem poloautomatické

Poloautomatické filtry se zpětným proplachem umožňují dokonalé vyčištění síta nebo disků pomocí zpětného proplachu, bez nutnosti filtr rozebrat a čistit ručně. Na rozdíl od prostého odkalení, kdy dochází k tangenciálnímu oplachu filtrační plochy, je zpětný proplach veden kolmo na filtrační plochu opačným směrem, nežli probíhá filtrace. Filtrační bariéra se tedy účinně vyčistí i od nečistot, které prosté odkalení neodstraní. Poloautomatický mechanismus vyžaduje, aby obsluha manipulovala ovládacím prvkem (ventil, kolečko).

více
Photo: Filtry se zpětným proplachem automatické

Filtry se zpětným proplachem automatické

Automatické filtry se zpětným proplachem jsou určeny k filtraci při relativně vyšším znečištění nerozpustnými látkami, nevyžadují pro spuštění proplachu obsluhu, proplach je obvykle řízen elektronickou časovou jednotkou, která spustí proplach ve zvoleném časovém intervalu.

více

 

Kontakty

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz