Úprava vody pro průmyslové účely

Kontaktní osoby

Ing. Michal Šubrt
Tel.: 548 428 195
Mobil: 727 927 720
E-mail: subrt@asio.cz

Úprava vody v průmyslu zahrnuje pokročilé technologické metody a procesy, jež přeměňují znečištěnou vodu na vodu, kterou je možné v průmyslové výrobě dále využívat.

Mezi základní metody úpravy vody patří tzv. membránové procesy, jež zbavují surovou vodu nečistot. Další technologií vhodnou k úpravě vody jsou zařízení rezervní osmózy, jež upravují vodu z různých zdrojů (pitná, užitková, odpadní). Využitím těchto procesů vzniká demineralizovaná voda dále využitelná v průmyslu.

Kromě výše uvedených technologií poskytujeme také odborné poradenství a vypracování posudků v oblasti elektrárenské chemie, respektive optimalizace procesů spojených s úpravou vody v průmyslu, prodlužováním životnosti materiálů nebo chemickým čistění v energetickém (elektrárny, teplárny) a obecně těžkém průmyslu.

Photo: Membránové procesy

Membránové procesy

Účelem použití membrán v procesu úpravy vod je zbavit surovou vodu nečistot a získat čistou vodu.

více
Photo: Reverzní osmóza

Reverzní osmóza

Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové použití. Technologie reverzní osmózy je šetrná k životnímu prostředí, nejsou potřeba žádné chemikálie pro regeneraci, žádná neutralizace odpadní vody. Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz.

více
Photo: Elektrárenská chemie

Elektrárenská chemie

Elektrárenská chemie je pojem, zahrnující úpravu vody, korozi, únavu a životnost materiálů za vlivu chemických příměsí v parních obězích klasických a jaderných elektráren, výrobu páry, chemické čištění vodních a parních okruhů.

více
Photo: Aerační věž AS-STRIP

Aerační věž AS-STRIP

Aerační věž je levné, konstrukčně jednoduché a funkční zařízení, které může skvěle posloužit pro předúpravu surové vody při výrobě vody pitné, a to i bez použití chemie.

více