Úprava vody pro průmyslové účely

Kontaktní osoby

Ing. Michal Šubrt
Tel.: 548 428 195
Mobil: 727 927 720
E-mail: subrt@asio.cz

Úprava vody v průmyslu zahrnuje pokročilé technologické metody a procesy, jež přeměňují znečištěnou vodu na vodu, kterou je možné v průmyslové výrobě dále využívat. Z hlediska kvality produkované vody, společnost ASIO, spol. s r.o. nabízí technologie úprav pro technickou, užitkovou, demineralizovanou a ultračistou vodu. Co se týče zdroje vody standardně řešíme úpravny pro povrchové vody (říční, dešťová, stojatá), podzemní vody (studniční, hlubinné vrty), odpadní vody - recyklace a taktéž pro vody zasolené - brakické. Technologické linky reverzní osmózy je možné použít také pro odsolování mořské vody. Z hlediska aplikací děláme úpravny pro energetiku - kotelny, teplárny, elektrárny a také chladící vody, teplovody a parní hospodářství.

Z průmyslových odvětví se jedná hlavně o: terciální dočištění odpadních vod, potravinářství (mlékárny, pivovary, zpracování masa, vinařství), chemický průmysl, průmysl povrchových úprav, automotive, prádelny, strojní průmysl, textilní průmysl, sklářský průmysl.

Mezi základní metody úpravy vody patří tzv. membránové procesy, jež zbavují surovou vodu nečistot. Další technologií vhodnou k úpravě vody jsou zařízení rezervní osmózy, jež upravují vodu z různých zdrojů (pitná, užitková, odpadní). Využitím těchto procesů vzniká demineralizovaná voda dále využitelná v průmyslu.

Photo: Membránové procesy

Membránové procesy

Účelem použití membrán v procesu úpravy vod je zbavit surovou vodu nečistot a získat čistou vodu.

více
Photo: Reverzní osmóza

Reverzní osmóza

Stanice reverzní osmózy slouží pro přípravu demineralizované vody pro průmyslové použití. Technologie reverzní osmózy je šetrná k životnímu prostředí, nejsou potřeba žádné chemikálie pro regeneraci, žádná neutralizace odpadní vody. Výhodou jsou malé prostorové nároky, nízké provozní náklady, malé nároky na údržbu a jednoduchý provoz.

více
Photo: Elektrárenská chemie

Elektrárenská chemie

Elektrárenská chemie je pojem, zahrnující úpravu vody, korozi, únavu a životnost materiálů za vlivu chemických příměsí v parních obězích klasických a jaderných elektráren, výrobu páry, chemické čištění vodních a parních okruhů.

více
Photo: Aerační věž AS-STRIP

Aerační věž AS-STRIP

Aerační věž je levné, konstrukčně jednoduché a funkční zařízení, které může skvěle posloužit pro předúpravu surové vody při výrobě vody pitné, a to i bez použití chemie.

více