ASIO предлага различни стандартизирани пречиствателни станции за отпадъчни води, включително мембранни, в допълнение с нестандартни механично-биологични системи, както и разширени системи за пречистване. Част от офертата са и канализационни конструкции или конструкции, предпазващи канализационните системи от изхвърляне на вредни вещества.

Категории продукт