Индивидуалните пречиствателни станции в дадена община или част от нея могат да бъдат виртуално обединени в групи, които могат да се наблюдават дистанционно. Такива решения могат да бъдат субсидирани от Държавния екологичен фонд на Чешката република (SFŽP ČR). В специални случаи е възможно рециклираната вода да се използва за напояване.

Флуктуациите от сезонен характер в тези случаи могат да бъдат модифицирани чрез дозиране на субстрата (изкуствено замърсяване).

Специфичните услуги включват официални технически прегледи в ПСОВ, които са разрешени съгласно задължението за уведомяване.