Česko-izraelský vodní seminář

Datum: 1.10.2019
obrázek
V září proběhl česko-izraelský vodní seminář, jehož tématy byly adaptace měst na sucho, udržitelné hospodaření s vodou v urbanizovaných oblastech a znovuvyužití odpadních vod.

Na základě volených témat přednášek a především pak intenzity následných diskuzí bylo zřejmé, jak zásadní a aktuální je téma adaptace na změnu klimatu. Je pozitivní, že jsme si jako partnera pro danou problematiku zvolili právě odborníky z Izraele, kteří jsou v oblasti šetrného přístupu k vodě světovou špičkou.

Nicméně se u některých postupů a technologií využívaných dlouhá léta v Izraeli objevily nesouhlasné postoje ze strany českých zástupců/odborníků. To může být způsobeno i rozdílnou historii obou zemí. Zatímco vývoj Izraele vyžadoval maximálně šetrný přístup k vodě, což sebou neslo i odvážná rozhodnutí například v podobě recyklace odpadních vod. U nás se většinu času pohlíželo na vodu především jako na nebezpečný živel (povodně). Současný stav v ČR, po několika letech sucha, nás však nutí náš pohled na vodu přehodnotit.

Celosvětově je vidět přímá úměra lokálního nedostatku vody v závislosti na úrovni recyklování odpadních vod a dalších „odvážných“ přístupů. Až čas a projevy počasí nám ukáží, kam se v oblasti přístupu k vodě v rámci ČR vydáme.

Ing. Ondřej Prax

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required