ASIO NEW získalo 3. místo v soutěži Vodafone Firma roku JmK

Datum: 4.10.2019
obrázek
ASIO NEW se umístilo na 3. místě v soutěži Vodafone Firma roku 2019 Jihomoravského kraje.

Ocenění si velmi vážíme a děkujeme všem za podporu.

ASIO NEW, spol. s r.o. se zaměřuje jak na čištění odpadních vod, tak na boj proti změnám klimatu (výrobky a technologie pro hospodaření s dešťovou vodou), ochranu životního prostředí a nízkoenergetické budovy – recyklace vody a energie. Vize firmy vyjadřuje internacionálnost, inovativnost, udržitelnost (viz NEW), odbornost, důvěru a odpovědnost.

Vodafone firma roku 2019 _ JmK

Cena Hospodářských novin Firma roku 2019 je určena všem firmám v České republice, které splňují následující podmínky:

  • firma podniká v ČR dle platných zákonů a je zapsána v obchodním rejstříku
  • společnost má alespoň dvouletou účetní historii
  • obrat společnosti nepřesahuje hranici 1,5 mld. Kč
  • účastník není v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
  • nemá v evidenci daňové nedoplatky
  • statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání soutěžícího, nebo pro trestný čin proti majetku
  • společnost nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahujeme maximální objektivity a vytváříme zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku.

Vodafone Firma roku 2019 Jihomoravského kraje:
1. místo Gumex, spol. s.r.o.,
2. místo Y Soft Corporation a.s.,
3. místo ASIO NEW, spol. s r.o.

diplom ASIO NEW _ 3.místo JmK

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required