Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině

Datum: 13.11.2019
obrázek
Pod tímto názvem proběhla 4. listopadu v Praze celostátní konference k adaptačním opatřením na změnu klimatu.

Na této konferenci zaměřené na životní prostředí a klimatické změny prezentovali Jan Vacek a Michal Mrkývka z ASIO NEW v rámci workshopu technologie a produkty, které nám pomáhají hospodařit s vodou a zohledňují nutnost adaptace na změnu klimatu, konkrétně čistírnu šedých vod AS-GW/AQUALOOP a zasakovací rošty pro propustné povrchy AS-TTE rošty.

   

Dopolední program konference byl spojený se slavnostním vyhlášením soutěže Adapterra Awards 2019, která oceňuje právě ty projekty, které našim městům a krajině pomáhají zvládat dopady klimatických změn.

Děkujeme Nadaci Partnerství za pozvání na tuto akci, která byla velkým přínosem a osvětou pro všechny účastníky.

Zdroj: https://www.adapterraawards.cz/AdapterraAwards/media/dokumenty/Program-konference-4-11-2019.pdf

 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required