Setkání klíčových aktérů projektu AQUARES

Datum: 21.11.2019
obrázek
ASIO šíří myšlenku udržitelnosti a tedy i modrozelené infrastruktury všemi silami.

Tentokrát podpořilo přednáškou setkání aktérů AQUARES v Pardubicích. Setkání se konalo v příjemném prostředí podnikatelského inkubátoru a s výhledem na Zelenou bránu. Téma „Modrozelená infrastruktura v obcích a průmyslu“ rozšiřuje zelenomodrou myšlenku z městského prostředí i na oblast venkova a průmyslu.

Tam má tato myšlenka také svá specifika, ale neznamená to, že vliv těchto oblastí na adaptaci na změnu klimatu je menší. Máme celé oblasti, kterým hrozí desertizace a máme průmyslové podniky, kde jsou hektary zpevněných ploch odvodněny bez využití srážkových vod přímo do toků a způsobují tak stejné hydraulické a klimatické jevy jako města.

Někdy stejná a někdy specifická jsou pak i řešení. Kontroverzní jsou pak někdy i argumentace ohledně opatření – střetávající se potřeby, které lidé vyžadují a následky jednání, které zdánlivě jsou od sebe oddělené (mám nárok na luxus x měl bych se z hlediska vlivu na budoucnost chovat ohleduplně). Zajímavostí na setkání bylo, že se tam objevila i konkurence nabízející zařízení na recyklaci šedých vod, a to pro umístění do vnitřních obytných prostor – např. přímo do kuchyně. Zařízení bylo prezentováno jako bezúdržbové, ale údajně je tam přinejmenším biologické čištění a UV, takže zase až tak bezúdržbové nebude. Na druhé straně je kompletně vybavené sondami a nachystáno na napojení na inteligentní dům, takže bychom se mohli poučit, co zařízení sleduje a jaký to má význam.... Konkurence roste, což znamená, že nás bude víc a o šedých vodách bude ještě víc slyšet.

Ing. Karel Plotěný

Pozn.:

Projekt AQUARES (Water reuse policies advancement for resource efficient European regions) je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt je zaměřen na dosažení efektivního hospodaření s vodou prostřednictvím opětovného využití vody a zajištění ochrany vodních zdrojů.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required