ASIO má za sebou úspěšný rok

Datum: 9.1.2020
obrázek
Rok 2019 se nesl ve znamení menších i větších úspěchů. Bodovali jsme hned v několika oblastech.

Proběhla úspěšná změna názvu ASIO na ASIO TECH. Dovětek TECH vyjadřuje orientaci firmy na dodávku technologií a technologických celků. ASIO (bez dovětků) se stalo značkou stojící mimo konkrétní firmy a zároveň sjednocujícím prvkem, ke kterému se vztahuje vize firem.

Zúčastnili jsme se několika soutěží a získali hned 2 významná ocenění.

3. místo v soutěži TOP MSP 2019 pro ASIO TECH

Soutěž TOP MSP 2019 pořádá RHK Brno a je určena malým a středním firmám, které jsou zásadní silou každé zdravé ekonomiky, a které zároveň v ostatních vyhlašovaných soutěžích jen stěží uspějí v konkurenci velkých firem.

 

3. místo v soutěži Vodafone Firma roku Jihomoravského kraje pro ASIO NEW

Soutěž Firma roku patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi.

Rozběhla se řada nových projektů. Posunuli jsme se v oblasti recyklace bazénových vod, uvedli jsme na trh nový recyklační systém AS-POOLREC. Pro naše zákazníky a partnery jsme připravili novou službu ASIO CARE, která spočívá v nabídce spolupráce v konkrétním provozu buď formou konzultací, dozoru nebo přímo i zajištěním provozu technologických celků. Uvedli jsme na trh první chytrou čistírnu odpadních vod AS-MONOcomp, která splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb., podařily se nám zrealizovat první úspěšné projekty zpevněných propustných povrchů s využitím zasakovacích AS-TTE roštů, připravujeme pro vás kalovou koncovku za menší komunální ČOV a další.

Děkujeme všem, kteří se o naše úspěchy zasloužili svým přístupem, prací, podporou a přispěli tak svou pověstnou „troškou do mlýna“.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required