Nová čistírna odpadních vod v Dolním Městě

Datum: 13.1.2020
obrázek
V Dolním Městě mají novou ČOV AS-HSBR 125 denitri.

Koncovým zařízením pro odkanalizování části obce Dolní Město byla zvolena technologie firmy ASIO TECH – čistírna odpadních vod AS-HSBR 125 denitri. Odpadní voda je zbavena hrubých nečistot na strojních česlích umístěných na nátoku. Voda dále natéká do modifikovaného aktivačního reaktoru, kde probíhají všechny fáze čistícího cyklu. Přebytečný kal je odtahován do samostatné kalové nádrže. Nádrže byly zhotoveny z betonového prefabrikátu.

Technologie je vybavena GSM modulem pro přenos hlášení pomocí SMS. Pro z počátku nízkou míru zatížení byla ČOV doplněna dávkováním externího substrátu.

Po dobu jednoho měsíce probíhal v Dolním Městě ověřovací provoz, při kterém docházelo k pravidelným odběrům vzorků vyčištěné vody. Na základě těchto analýz pak bylo doupraveno nastavení ČOV.

Ing. Jan Přikryl

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required