AQUATHERM 2020, ČAO CzWA a ASIO

Datum: 12.3.2020
obrázek
Pod hlavičkou skupiny ČAO při CzWA proběhl v rámci veletrhu AQUATHERM seminář s názvem Úspory a hospodaření s dešťovou a odpadní vodou.

Za účasti přednášejících ze skupiny ČAO, neziskové organizace Veronika, zástupce SFŽP atd. byla diskutována témata jako modrozelená infrastruktura, úloha vody v krajině a ve městech, srážkové vody, šedé vody, vegetační čistírny, a to jak po technické stránce, tak i legislativní a dotační. Témata to nejsou nová, ale přesto vyžádaná a vzhledem k možností získání dotací stále aktuální.

Dotace se v současnosti dají získat jak pro jednotlivce, tak i pro obce – viz „malá“ a „velká“ dešťovka, a mimo titulů na rekonstrukce ČOV a kanalizací je staronově otevřený je i dotační titul pro skupiny domovních čistíren. K poslednímu zmíněnému titulu bylo na semináři konstatováno – je škoda, že se z něj stále nedají podpořit extenzivní řešení, která se svou jednoduchostí a následnou výhodnou udržitelností přímo k podpoře nabízí. Např. sestavy ČOV s vertikálním filtrem (i ve vegetačním provedení) jsou sice náročnější po stránce investiční, ale provozní náklady jsou pak minimální – méně než 15 Kč/m3. Pro venkovské oblasti (občany i obce) by to na řadě lokalit bylo ideální řešení, zejména tam, kde k tomu jsou vhodné spádové a hydrogeologické podmínky. Po stránce poměru efekt/cena by taková řešení měla v řadě případů prokazatelně větší vliv na snížení znečištění s vynaložením menších dotací. Navíc pro obec i občany by znamenala nižší náklady (stočné) a nároky na obsluhu.

Po stránce legislativní lze konstatovat, že nastal posun v legislativě se srážkovými vodami, i když i tam je možné se ještě potkat se setrvačností při rozhodování, např. upřednostnostnění nepropustných ploch před propustnými povrchy. V nemilosti je stále recyklace vod, kterou nechtějí legislativně řešit vodaři ani odpadáři, obě skupiny legislativců se ji snaží ze svých kompetencí vytěsnit, nedávno se to povedlo vodařům ze Zákona o vodách, nyní se o to stejné snaží i odpadáři tím, že odpadní vody vyřadili ve schvalované novele z předmětu zákona. Teprve tedy uvidíme, jak se nakonec vypořádáme s tématem recyklace vod, s tématem, o kterém na druhé straně uvažujeme jako o prioritním v rámci např. cirkulační ekonomiky, chytrých měst, modrozelené infrastruktury nebo adaptace na změnu klimatu. Vypadá to, že spořit vodou se nám zatím moc nechce, a že z odpadní vody užitkovou legislativně neuděláme i když technicky to problém není.

Jako ASIO jsme poskytli rozhovor k problematice recyklace vod (zejména šedých vod) na TZB-INFO – podívejte se záznam tohoto rozhovoru na uvedeném odkazu nebo níže: Recyklace šedých vod

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required