Cirkulární řešení pro hospodaření s uhlíkem a nutrienty na jižní Moravě

Datum: 14.4.2020
obrázek
ASIO TECH je partnerem projektu Circular Agronomics - projektu pro účinnější koloběh uhlíku a nutrientů.

Projekt Circular Agronomics se zabývá celým komplexem problémů, které brání zacyklování výroby potravin a 100% recyklaci zbytků po výrobě a použití potravin. Cílem je maximální recyklace nutrientů, C,N,P a využití organické hmoty pro udržení a zlepšení stavu půd jak po stránce úrodnosti, tak i schopnosti zadržovat vodu atd.

Přinášíme vám informace ke zpracované případové studii na jižní Moravě.

Popis

Teplé kontinentální klima, téměř 60 % plochy kraje tvoří zemědělská půda, z níž 83 % je orná půda. Půda je úrodná, vyžaduje častou závlahu pro produkci zemědělských produktů. V kraji je významný podíl orné půdy a chovu hospodářských zvířat.

Charakteristika

V kraji je velký podíl potravinářského průmyslu a s ním spojených odpadních produktů, jako jsou např. odpady z mlékárenského průmyslu. Současný stav nabízí příležitosti k recyklaci nutrientů a uhlíku a jejich zapracováním do půdy.

Výzvy

Výzvou je významné snížení ztrát nutrientů z výroby potravin a potravinářského odpadu a zvýšení recyklace na zemědělská pole.

Technologické způsoby

• Umístění potravinářského odpadu na pole s ozimou pšenicí za účelem zvýšení podílu organického uhlíku v půdě
• Recyklace uhlíkatých látek pro jejich znovuvyužití na zemědělských polích s využitím nanovlákenných membrán při předúpravě syrovátky

Více se dočtete v našem letáku, který je ke stažení zde: leták Circular Agronomics - případová studie jižní Morava

Ing. Marek Holba, Ph.D.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required