ASIO TECH a AS-HSBR reprezentují v maďarském Áraktö

Datum: 27.4.2020
obrázek
Zrušený světový šampionát v ledním hokeji, přesunuté Giro d´Italia a dokonce přesunuté letní olympijské hry.

Nemožnost reprezentovat Českou republiku ve sportovním odvětví je smutná věc. O to více je třeba zaměřit se na naše technické počiny za našimi nyní zavřenými hranicemi.

Jedním z nich je právě typová čistírna odpadních vod nesoucí název AS-HSBR denitri, která byla v druhé polovině roku instalována v maďarské obci Ároktö. Projekt byl financován maďarskou vládou a ČOV zde čistí odpadní vodu z části obce a místní základní školy. Celková kapacita ČOV byla stanovena na 150 ekvivalentních obyvatel se zatížením 8,4 kg BSK/den.

Obr. č.1: Umístění plastových nádrží do násypu bez nutnosti obetonování

Jednalo se o plastové nádrže, které jsou staticky silněji vyztuženy pro umístění do násypu zeminy bez nutnosti obetonování. Na nátoku byly umístěny vložené ruční česle. Technologie byla doplněna o systém srážení fosforu a obsahovala denitrifikační sekci.

Obr. č.2: Obsypané nádrže ČOV, finální podoba technologie

Maďarská legislativa obsahuje striktnější limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Konktrétně pro tento provoz byly stanoveny na:

BSK                     25 mg/l,

CHSK                  75 mg/l,

NL                      50 mg/l,

N-NH4+             10 mg/l,

Ncelk                  25 mg/l,

Pcelk                  5 mg/l.

Výsledky, kterých čistírna odpadních vod od firmy ASIO TECH dosahovala, tyto limity i přes silnou nerovnoměrnost nátoku bez problému splňovaly. Procentuální účinnost odstranění znečištění se u všech hodnot, vyjma Pcelk, pohybovala nad hranicí 90 %. Nutno zdůraznit, že více jak z 90 % byl odstraňován i Ncelk.

Graf. č.1: Účinnost čištění technologie AS-HSBR denitri

 

Ing. Jan Přikryl

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required