I průmyslová lakovna ze Vsetínska čistí odpadní vody

Datum: 11.5.2020
obrázek
Společnost HAJDÍK a.s. je ryze česká obchodní společnost, která patří ke špičce v oboru mokrého lakování. Společnost za 25 let svého působení získala důvěru zákazníků nejen na českém trhu, ale i v zahraničí, a to konkrétně např. u firem jako Porsche, BMW, Daimler, Land Rover a dalších.

Lakovna HAJDÍK a.s. však nejen lakuje, ale i vyvíjí a vyrábí. Je známá např. svou produkcí „nejluxusnějších“ plastových a kovových prvků do automobilů. S vývojem jednotlivých dílů nastala na jednu stranu přirozená expanze výroby, na druhou stranu však začaly vznikat společnosti s tím spojené vysoké náklady za odvoz odpadních vod. Tento stav nebyl finančně udržitelný, a proto se vedení společnosti rozhodlo investovat do chemicko-biologické čistírny odpadních vod.

Kvůli charakteru těžkých technologických vod z lakovny bylo nutné, aby proběhla předprojektová fáze – důsledné koagulačně-flokulační testy, a to včetně ověření biologické odbouratelnosti odpadní vody. ASIO TECH, spol. s r.o. připravila projektovou dokumentaci strojní a elektro-technologické části ve všech stupních. Chemická část díla je umístěna do stávajícího objektu, biologická linka je podzemní. Samotná technologie byla vytvořena z betonových prefabrikátů.

Obr. 1: Chemická linka

Obr. 2: Biologická linka

Těžké technologické odpadní vody z lakovny jsou svedené do chemické jednotky s objemovým výkonem Q=16 m3/den. Chemická linka funguje diskontinuálním systémem a v této části je odpadní voda zbavena hlavně těžko odbouratelných organických látek. Účinnost odstranění CHSK se pohybuje na úrovni 75 až 85 %. Do chemického reaktoru je dávkováno koagulační a flokulační činidlo a po chemické reakci vzniká chemický kal, který je odvodněn na kalolisu.

Předčištěná odpadní voda je gravitačně vedena do čerpací jímky, kde je smíchána se splaškovými odpadními vodami a poté přivedena do aktivační části. Vyčištěné odpadní vody jsou vedeny do zatrubněného recipientu. Kvalita odtoku splňuje NV - 401/2015 kategorie ČOV < 500 EO včetně sledovaných parametrů N a P.

Ing. Július Telek

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required