Velká Dešťovka

Datum: 27.5.2020
obrázek
Negativní vliv klimatických změn ve velké míře ovlivní nakládání s dešťovou vodou v ČR i na celém světě.

S nedostatkem vody Česká republika bojuje už dlouhé roky a každým rokem je situace vážnější. Dle odborníků bude rok 2020 nejsušší za posledních 500 let. Vláda proto kromě dotačního titulu „Dešťovka“ vypsala další výzvu č. 144 pro kraje, obce a další subjekty s názvem „velká Dešťovka“.

Technologie pro akumulaci dešťové vody

Akumulace srážkových vod pro veřejné budovy (nemocnice, úřady, školy apod.) bude vedena ze zpevněných ploch, zejména ze střech, do betonové prefabrikované nádrže. Voda bude mechanicky předčištěna pomocí filtru AS-PURAIN. Nádrž bude podzemní s možností zalévání zeleně.

Modelová situace pro velkou Dešťovku

  • Subjekt: ŽS a MŠ
  • Plocha střechy: 1500 m2
  • Objem dešťové nádrže: 35 m3
  • Roční akumulovaný objem: 650 m3

Operační program životního prostředí výzva č. 144

  • Celková alokace: 1 mld. Kč
  • Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč
  • Výše podpory: až 85 %
  • Termín podání žádosti: 11.1.2021
  • Náklady na zpracování a podání žádosti jsou uznatelné.

Mezi hlavní cíle patří podporovat akumulaci dešťových vod pro kraje, obce, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající a další.

Ing. Július Telek

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required