Voda a sucho a modro-zelená infrastruktura na vlastní oči

Datum: 27.7.2020
obrázek
Koncem července proběhl „kulatý stůl“ Asociace obchodu voda - topení. Místo setkání, areál firmy LIKO-S, bylo zvoleno geniálně.

Účastníci si vedle přednášek, o kterých ještě bude zmínka, mohli přímo v praxi osahat a pocítit, jaký je rozdíl mezi šedou a modro-zelenou infrastrukturou (MZI).

Ideální k tomu byl i letní den, kdy vynikly rozdíly mezi místy se zelení a bez zeleně – až 50stupňový rozdíl na jednotlivých objektech je prokazatelný důkaz toho, že zeleň je nejlepší klimatizační jednotka a modro-zelená infrastruktura je cesta k tepelné pohodě.

Exkurze po objektu firmy LIKO-S, a.s. jen podtrhla to, co bylo řečeno v přednáškách Ing. Libora Musila a Ing. Karla Plotěného. „Domy jako stromy“ (Ing. Musil) a v podstatě les v zástavbě je návod, jak vylepšit malý vodní cyklus a eliminovat tepelné ostrovy ve městech. Obdobně „Udržitelný přístup k řešení vodního hospodářství“ (Ing. Plotěný) je cesta, jak hospodařit s vodou ve prospěch lidí a jejich pohody a ne primárně jako optimalizovaný zdroj příjmů.  

V rámci přednášek týkajících se realizace MZI bylo konstatováno, že na jedné straně se již mnohé v přístupu změnilo – jsou již k dispozici výrobky a technologie, dokonce jsou i dotační tituly podporující MZI. Na druhé straně je to paradoxně stát a legislativa, která často dobrý úmysl tak zkomplikuje, že investora od použití zeleného řešení odradí. Pravdou z praxe je, že na místo toho, aby stát byl ten subjekt, který bude v zájmu lidí prosazovat udržitelnost a novinky, tak nositelem pokroku jsou většinou samotné subjekty, které riskují postihy za nedodržení legislativy. Ale ono to tak v historii bývá – vizionáři se používají jako palivo a stávající systém často vydává víc energie proti změnám než na jejich optimální prosazení.

Mělo by stále platit, že i sebelépe vyčištěná odpadní voda je stále odpadní? Není argumentem, že jen recyklací bazénových vod, které se dnes vypouští, by se dalo ušetřit tolik vody, kolik jí spotřebuje např. Zlín? Je pro kvalitu vod v řekách efektivnější vydávat neekonomicky milióny na připojení stovek občanů na veřejnou kanalizaci, nebo snížit množství nečištěných odpadních vod přepadajících do toků z jednotných kanalizací? Je ekologičtější zasáknout vody z málo frekventovaných parkovišť nebo je pustit do toku přes poddimenzované odlučovače lehkých kapalin? Měly by se průmyslové vody řešit u zdroje nebo ředit ve veřejné kanalizaci a pak následně draze řešit problematiku kalu?

Ing. Karel Plotěný

 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required