ČOV Hradec u Stoda odvodňuje kal s pomocí dotace OPŽP

Datum: 16.9.2020
obrázek
V rámci zefektivnění kalového hospodářství a úspor získala obec Hradec u Stoda pro svou čistírnu odpadních vod nové zařízení od firmy ASIO TECH AS-DEHYDRÁTOR.

V rámci přípravy projektu, na kterém se podílela řada našich odborníků, byla vyhodnocena jako nejoptimálnější technologie odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR 201 doplněná o přípravnou stanici flokulantu AS-Prochem D 1.5 a vyhřívaný šnekový dopravník pro vývod odvodněného kalu z budovy do přistaveného kontejneru. Celou akci bylo možné uskutečnit za pomoci dotace Operačního programu životního prostředí, který poskytl obci 85 % nákladů na doplnění technologie.

Celá soustava je navržena tak, aby ji bylo možné řídit jak manuálně, tak automaticky, v závislosti na nastavení v kontrolním panelu. Po přípravě roztoku flokulantu je již zařízení schopno pracovat plně automaticky až do vyprázdnění flokulační stanice AS-Prochem D 1.5. Celá sestava je navržena a sestavena tak, aby samostatně dokázala pracovat po celou dobu směny bez potřeby manipulace a pomohla tak až 15násobně snížit náklady obce na odvoz přebytečného kalu. Náš zkušený tým uvedl dehydrátor do provozu začátkem měsíce března za pomoci příjemné obsluhy čističky odpadních vod. Součástí spuštění byly také zkoušky pro výběr vhodného flokulantu, optimalizace chodu a nastavení elektrického rozvaděče.

MSc. Roman Prachař

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required