Čistírna odpadních vod AS-HSBR pro Moss Logistics

Datum: 9.11.2020
obrázek
Jak naložit s neodkanalizovanou částí průmyslového areálu? Přeci malou centrální ČOV.

Přesně touto cestou se vydala firma Moss Logistic v Hustopečích při výstavbě kamionového stání a nové provozní haly. Vítěznou příčku získala čistírna odpadních vod AS-HSBR 125 EO denitri.

Nádrže byly zvoleny v materiálovém provedení z betonových prefabrikátů a celá technologie tak byla kompaktně dopravena na místo realizace. Novinkou zde bylo umístění strojních česlí od českého výrobce Fontana do prefabrikovaného betonového žlabu. Stavba má tak méně starostí s realizací monolitické šachty.

ČOV je vybavena monitorovacím zařízením AS-GSM pro hlášení stavu přes SMS, prostornou podzemní šachtou pro 4 ks dmychadel a systémem dávkování externího substrátu, který bude po čas obsazování areálu suplovat znečištění.

Kapacita ČOV je 125 EO, denní nátok odpadní vody je 18,75 m3.

ČOV AS-HSBR Moss Logistic

Obr. 1 – Pokládání prefabrikovaných nádrží

ČOV AS-HSBR Moss Logistic

Obr. 2 – Strojní mechanické předčištění v prefabrikovaném betonové žlabu

ČOV AS-HSBR Moss Logistic

Obr. 3 – Dmychadlová šachta pro 4 ks dmychadel

ČOV AS-HSBR Moss Logistic

Obr. 4 – Pohled na ČOV z ptačí perspektivy

Ing. Jan Přikryl

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required