SANHYGA 2020

Datum: 18.11.2020
Letos se SANHYGA neuskutečnila, ale alespoň byl vydán sborník a za ASIO NEW jsme přispěli příspěvkem o hodnocení bezpečnosti opětovného použití vody (viz ČSN ISO 20761).

Našli bychom tam hned několik dalších příspěvků o tom, že na Slovensku jde vývoj v oblasti ZTI podobným směrem, i když možná trochu posunutě, ale o to systematičtěji – přibývají příspěvky ohledně zasakování – dokonce mají Slováci i předpis popisující zasakovací objekty u budov (viz Ing. Martin Maršalko). 

Začínají se také více zabývat šedými vodami. Ing. Peráčková a Ing. Vranayouvá prezentovali připravenou EN 16941-2 a postup návrhu technologie podle ní, viz schéma použití a tabulky pro výpočet spotřeby a produkce šedé vody.

Zajímavé byly samozřejmě i další přednášky, zejména ty popisující chyby v návrzích TZB (viz Ing. Žabička) nebo recyklaci tepla, která má na Slovensku i jiný účel – je nutno vodu před vypuštěním do kanalizace nebo toku chladit.

Škoda, že se nebylo možné potkat zase osobně – v kuloárech se člověk někdy dozví i víc. O to víc se budeme těšit na následující ročník.

Přečtěte si náš příspěvek na téma HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ VODY (článek stáhnete kliknutím na jeho název).

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required