19.11. Světový den toalet

Datum: 19.11.2020
obrázek
Dnes je světový den toalet, jehož cílem je propagovat řešení v boji proti globální sanitární krizi.

Světový den toalet je významný den ustavený OSN, jehož cílem je propagovat řešení v boji proti globální sanitární krizi a zajistit, aby do roku 2030 měli všichni lidé na planetě přístup k hygienickým zařízením. Dosažení tohoto cíle je možné, navíc – díky pokročilým technologickým řešením – to může být efektivnější z hlediska energetického než doposud.

Na odkanalizování s využitím bezvodých záchodů jsou postavena řešení, které by měla v budoucnosti nahradit klasickou kanalizaci s odpadními vodami a jejích odvádění mimo město. Tato řešení by systémově měla vyloučit hned několik podstatných nevýhod stávajících řešení – po stránce energetické jsou systémy s přímým využitím exkrementů na výrobu bioplynu mnohem efektivnější, odpadají problémy s přímou kontaminací toků těžkými kovy a bakteriálním znečištěním na odlehčovacích objektech a podstatně je i snížena spotřeba pitné vody. Dokonce tento způsob „odkanalizování“ již řeší i ISO norma a podporují ho nejrůznější instituce.

Ověření v měřítku městských čtvrtí je provedeno již nejen v Číně, Indii nebo Singapuru, ale i v evropských podmínkách v Dánsku, Německu… Příklad řešení viz obrázek (řešení z Filtenbreite nebo Jenfelder Au) a také námi přeložené materiály k webinářům a našemu podzimnímu semináři.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required