Jak funguje čerpací stanice se separací pevných látek?

Datum: 16.12.2020
obrázek
Separační čerpací stanice jsou vhodnou alternativou ke konvenčním čerpacím stanicím.

Zvyšující se nároky na snížení provozních nákladů, spolehlivost, optimalizace a vyšší životnost čerpadel, provoz bez zápachu a možnost jednoduchého servisu za provozu, to jsou základní požadavky provozovatelů veřejných kanalizačních sítí na čerpací stanice.

Čerpací stanice se separací pevných látek je vhodnou alternativou ke konvenčním čerpacím stanicím. Objemné podíly pevných materiálů zůstávají na sítu, zatím co předčištěné splašky tečou přes čerpadlo do sběrné nádrže. Čerpadlem projde pouze předčištěná odpadní voda.

Separační čerpací stanice AS-PUMP SEP se skládá ze dvou separátních okruhů se společným retenčním modulem. Každý okruh je vybaven samočistícím separátorem pevných částic. Díky separaci pevných částic zabraňuje ucpávání čerpadel a tím značně redukuje požadavky na případný servis a provozní náklady. Navíc svou koncepcí umožňuje snadný přístup k jednotlivým částem modulů čerpadla.

Jak funguje separační čerpací stanice? Podívejte se v našem videu: https://youtu.be/ZIqOJrPT70o

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required