3. února proběhl Re-start Česka

Datum: 11.2.2021
obrázek
Jednalo se o akci iniciativy Změna k lepšímu, která si dala za cíl prosazovat vybraná opatření, která povedou k nastartování hospodářských činností, které mají nasměrovat vývoj hospodářství k udržitelnému chování.

  Bylo představeno 10 opatření pro restart české ekonomiky, která přinesou zdravější krajinu, funkční cirkulární ekonomiku a čistější energetiku a dopravu. Řešení odpadních vod na venkově se do užšího výběru nakonec nedostalo, ale i tak nás jako firmu iniciativa zajímá a chceme ji podpořit v oblasti Modrozelené infrastruktury (www.mzi.cz), kde jako firma máme co nabídnout, jak po stránce systémové, tak i co se týká konkrétních produktů vhodných pro použití při řešení „zelených“ částí měst - propustné povrchy, vegetační pytlepopínavé uliční stromy a další řešení pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech.

  Všech 10 opatření včetně podpůrných dat a faktů si můžete přečíst zde.

  Bc. Michal Plotěný, MBA

   

  Kontakty

  ASIO TECH, spol. s r.o.
  Kšírova 552/45
  619 00 Brno
  ID datové schránky: 9nwzka6

  ASIO NEW, spol. s r.o.
  Kšírova 552/45
  619 00 Brno
  ID datové schránky: z9g8vaw

  tel.: 548 428 111
  e-mail: asio@asio.cz
   


  Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

  required

  required

  required