ASIO – udržitelně a odpovědně

Datum: 18.3.2021
obrázek
ASIO NEW (v podstatě celé ASIO) se připojilo k Memorandu o cirkulárním zadávání zakázek a aktivně se podílí na konkrétních krocích iniciativy.

Cílem Memoranda o cirkulárním zadávání zakázek je, aby se udržitelnost a tedy šetření zdroji stalo běžnou záležitostí – stejně tak jako je normální chovat se šetrně doma (neplýtvat, být ohleduplný), mělo by být normální, aby se tak chovala celá společnost, a to i v oblasti hospodaření s vodou. Prakticky to představuje vyvíjet a nabízet technologie umožňující recyklaci vod (ideálně ZLD), vytvářet předpoklady pro užití technologií s minimálními nároky na energie a s minimální uhlíkovou stopou. Stejně tak prosazovat a podporovat vývoj systémů, které podporují stabilitu z hlediska sucha, tj. využívat NBS systémů a řešení, které z celkového pohledu budou udržitelnější (což většinou souvisí s co nejindividuálnějším posouzením řešení).

Odkaz na Memorandum: https://incien.org/memorandum/

Udělá nám radost, když Memorandum dále nasdílíte mezi své kontakty a společně tak rozšíříme síť signatářů!

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required