Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť

Datum: 17.5.2021
obrázek
Představujeme vám nový projekt, jehož cílem je získat optimální souvrství pro AS-TTE ROŠTy.

Registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021573

Projekt „Provedení zkoušek biocharu pro jeho inovativní využití jako substrátu zelených parkovišť“ posuzuje sorpční funkce strukturovaných substrátů. Zároveň testuje jejich únosnost v reálných podmínkách propustných parkovišť. Cílem projektu je získat optimální souvrství pro zasakovací rošty AS-TTE, laboratorně ověřené sorpční vlastnosti a informace o chování parkovacího podloží pod různou úrovní podmáčení.

Projekt řeší ASIO NEW ve spolupráci s VUT v Brně, kde je rovněž vybudován testovací polygon – tři parkovací stání.

Parkoviště s využitím zasakovacích AS-TTE ROŠTů

Parkoviště s využitím zasakovacích AS-TTE ROŠTů

Parkoviště s využitím zasakovacích AS-TTE ROŠTů

Zatravněný zasakovací AS-TTE ROŠT

Zasakovací AS-TTE ROŠT s dlažbou

Více informací naleznete v sekci Výzkum a vývoj.

Ing. Ondřej Prax

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required