Setkání projektu „Polygon recyklace vod“

Datum: 6.8.2021
obrázek
ASIO TECH řeší v současnosti jeden z největších projektů zabývající se recyklací vody.

Cílem projektu „Polygon recyklace vod“ je demonstrovat možnosti úprav odtoku z komunální čistírny odpadních vod pro jeho recyklaci v různých oblastech využití. A to s ohledem na vyhodnocení potenciálních zdravotních a environmentálních rizik v ekonomicky únosné míře. Projekt se realizuje na ČOV Brno – Modřice (BVK, a.s.) ve spolupráci firem ASIO TECH, spol. s r.o., AQUAPROCON, s.r.o. a výzkumného centra RECETOX Masarykovy univerzity Brno. Vše běží pod dohledem Státní zdravotního ústavu Praha. Pro různé aplikace recyklované vody jsou ověřovány a porovnávány technologie dočištění – membránové filtrace (od mikrofiltrace až po reverzní osmózu), koagulace, flokulace, sedimentace, pískové filtrace, sorpce a hygienického zabezpečení – UV záření a ozonizace.

Společnost ASIO TECH, spol. s r.o. pořádala 29.7.2021 k projektu setkání a exkurzi poloprovozních jednotek, kterého se mimo výše jmenované spoluřešitele účastnili i zástupci CzWA, PVK, a.s., VŠCHT a ČZU. Při setkání proběhly prezentace zaměřené na recyklace vod a představení projektu, poté následovala exkurze na ČOV Brno – Modřice. Setkání se zaměřilo nejen na výměnu zkušeností s obdobným projektem běžícím na ÚČOV Praha, ale kladlo si i za cíl přispět a ovlivnit tvorbu legislativy pro recyklované vody v České republice.

ASIO Setkání projektu „Polygon recyklace vod“

Ing. Lucie Báborská

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required