Domovní ČOV AS-MONOcomp a první revize

Datum: 7.9.2021
obrázek
V posledních letech přibylo množství realizovaných domovních čistíren na principu SBR.

Jednou z domovních čistíren odpadních vod typu SBR je ČOV AS-MONOcomp, je to tedy čistírna, kterou je možné povolovat na ohlášení i pro vypouštění do vod podzemních.

ASIO domovní čistírna odpadních vod AS-MONOcomp - revize

Podle zkušeností z revizí je to čistírna, za kterou se dá dát ruka do ohně, s minimálními nároky na obsluhu zvládá dosahovat požadované odtokové parametry. Na obrázcích je domovní ČOV na Blanensku. Vedle vizuální kontroly a kontroly množství sušiny byl změřen orientačně amoniak. Měření papírky sice není stoprocentně přesné, ale dá se z něj usoudit, kde se hodnoty koncentrací amoniakálního dusíku pohybují a v tomto případě to bylo do 10 mg/l.

ASIO čistírna odpadních vod AS-MONOcomp - revize  ASIO čistírna odpadních vod AS-MONOcomp - revize

Potěšilo a tak předávám dál.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required