Nová norma ČSN 75 6780

Datum: 5.10.2021
obrázek
ČSN 75 6780 – Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.

Téměř po deseti letech se podařilo dojednat českou normu na srážkové vody a šedé vodyTato norma platí pro navrhování (projektování), montáž, zkoušení, provoz a údržbu zařízení pro využití čištěných šedých a/nebo srážkových povrchových vod v budovách a na přilehlých pozemcích a je národním předpisem doplňujícím ČSN EN 16941-1 a ČSN EN 16941-2.

Nová norma ČSN 75 6780

Na této normě by se dalo zdokumentovat, jak se nám jako České republice daří prakticky naplňovat strategie jako je „adaptace na změnu klimatu“ nebo „cirkulární ekonomie“. Po technické stránce jsme byli v této oblasti na přelomu století na obdobné úrovni jako Němci, dokonce jsme jim jako firma dodávali např. nádrže k technologiím na recyklaci vod, ale oni své počínání dokázali znormovat za pět roků, zatímco nám to trvalo roků dvacet. Obdobné to je i s legislativou týkající se aplikace.

Co se týká normy, trvalo by to ještě déle, nebýt toho, že vyšla letos i Evropská norma (ČSN je tak jen doplňková norma). Důvod je prostý, když se postaví proti sobě úspora vody a „předběžná opatrnost“, bez ohledu na udržitelnost (pojatou holisticky) a zohlednění místních podmínek (zřejmý nedostatek vody), tak z globálního pohledu máme vody dost a tím pádem vypadá logicky i argument, že čím víc vody spotřebujeme, tím bude levnější a naopak. Tak proč jít do rizika s recyklacemi nebo využitím srážkové vody?

Pohled, který by mohl být logický – je lepší mít popsané reálné postupy, než nechat působit lidovou tvořivost, nám Čechům není vlastní. Přitom není důvod to nedělat jako Němci – vyžadovat důsledně něco, co je reálně dosažitelné, popsané a odkonzultované ze všech hledisek.

Ing. Karel Plotěný

 

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required