Konference CzWA "VODA 2021"

Datum: 4.10.2021
obrázek
ASIO se neztratilo. Bylo tradičně partnerem akce. Přineslo na konferenci hned několik příspěvků a posterů a ukázalo tak, že se rozvíjí a že jde s dobou.

Některé sekce i podstatně ovlivnilo – dá se to říct hlavně o sekcích věnovaných venkovu (včetně diskuzního workshopu) a o šedých vodách, kde v podstatě všechny přednášky byly produktem projektů na kterých se ASIO účastní. Příspěvek o PRVK (Plánech rozvoje vodovodů a kanalizací jsme natočili a je k dispozici formou webináře na https://youtu.be/enecfCmvc6Q). 

Zajímavé a podnětné však byly určitě i další sekce a jednotlivé přednášky. V sekci recyklace vod byly prezentovány naše vize recyklace odpadních vod pro vybrané druhy znovuvyužití, byl představen recyklační polygon na ČOV Modřice v Brně a dosažené výsledky. V posterové sekci pak prezentace o aplikacích Nanofiltračních membrán pro recyklace v průmyslu, vývoji keramických membrán, o výsledcích pilotních testů technologií pro odstraňování fosforu z odpadní vody a elekrochemickém způsobu čištění odpadních vod. Důležitá pak byla i neformální setkání v průběhu konference i společenského večera, kde jsme diskutovali vize ve vodárenství, výsledky studií, připravovanou legislativu, ale také různé životní zkušenosti.

Poslední den konference jsme se zúčastnili také exkurze v nedalekém Lanškrouně, kde nám byly představeny úspěšní realizace modrozelené infrastruktury – aplikace hospodaření s dešťovými vodami, realizace zelených střech, zatravňovacích ploch, vsakovacích objektů apod. Byl to velmi pěkný příklad, a doufáme, že se rozšíří i do dalších měst v ČR, třeba i s přispěním našich technologií jako jsou zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy, nádrže na dešťovou vodu, chytrý strom AS-POUSTR a další.

zelená střecha

Obr. Procházka po zelené střeše

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required