Voda pro modro-zelenou infrastrukturu

Datum: 23.11.2021
obrázek
Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Nejefektivnějším prostředkem je zeleň a její klimatizační vlastnosti. Pro údržbu zeleně je však nutná voda – odpařující se voda je vlastně základ klimatizace. Zvýšená spotřeba vody si logicky klade otázku, kde vodu brát. Příspěvek se zabývá tím, jaký zvolit nejlepší postup (holistická analýza) a jak při výběru zdroje vody zohlednit například i synergické efekty – zmenšení odtoku dešťové vody souvisí se snížením znečištění v tocích zejména tam, kde jsou jednotné kanalizace, nebo použitím vyčištěné vody obsahující nutrienty na závlahu se brání trofizaci toků atd. Dále se příspěvek zmiňuje o zbytečně přetrvávajících administrativních bariérách a možnostech jejich překonávání s využitím již vydaných technických i organizačních norem potřebných pro hodnocení rizik.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required