Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění – s „legendou“

Datum: 22.2.2022
obrázek
Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) pořádá již 12. ročník diskusního semináře.

Asociace pro vodu ČR z.s., odborná skupiny Malé domovní čistírny a odlučovače (OS ČAO) pořádá již 12. ročník diskusního semináře (po dvou letech snad opět "na živo") zaměřeného na problematiku čištění a recyklaci odpadních vod z malých zdrojů znečištění v chráněných krajinných oblastech, decentrální řešení, venkov (který naše skupina řeší v rámci Ideoconu). Letos máme přislíbenou účast profesora Otterpohla z technické univerzity v Hamburku. Autora řady projektů využívajících dělení vod, a to i v části měst např. Hamburku (sídliště 20 tis. obyvatel).

Datum a místo konání: 26.-27. května 2022 v hotelu Tálský mlýn, lokalita Žďárské vrchy

Harmonogram semináře:

 1. 5. - možný příjezd a ubytování účastníků, neformální diskuse tematických oblastí ČOV
 2. 5. - hlavní program, přednášky formou veřejné otevřené diskuse
 3. 5. - exkurze na lokalitu poutavou po stránce odborné, ale i turisticky zajímavé

Témata:

 • téma venkov a voda v souvislostech řešeného v rámci IDEOCONU CzWA
 • zemědělství, voda, krajina a sucho, cirkulární agronomie
 • čištění a recyklace odpadních vod z malých zdrojů znečištění
 • legislativa v oblasti malých čistíren a odlučovačů
 • zkušenosti s praxí, provozem a kontrolou různých způsobů čištění odpadních vod
 • vybrané čistírenské technologie a jejich limity pro použití v horách a CHKO
 • kořenové čistírny a jiná extenzívní řešení pro čištění odpadních vod
 • likvidace vyčištěných vod pro objekty bez možnosti napojení na vodní tok
 • sanitace a dělení vod
 • další možná témata z oblasti čištění a recyklace odpadních vod, nakládání s kalem

Cíl – sdílet informace a zkušenosti, diskutovat nad problematikou malých čistíren v souvislostech s řešením venkovských oblastí, představit nová originální řešení, udržovat kontakty.

Termíny:

 1. 3. 2022 – název přednášky a stručný abstrakt zasílejte na adresu czwa@czwa.cz
 2. 4. 2022 – bude zpracován finální program semináře, rozeslány pozvánky
 3. 5. 2022 – do tohoto termínu lze zasílat přihlášky k účasti

Poplatky:

Pro firmy

Možnost firemní prezentace na semináři:

 • partner semináře – cena dohodou (logo v přednáškovém sále a na druhé pozvánce, možnost distribuce firemního letáku účastníkům semináře, účast jednoho zástupce firmy na semináři zdarma).
 • distribuce firemního letáku – cena 1.500,- Kč bez DPH.

Prosíme firmy mající zájem o partnerství semináře, aby se přihlásily nejpozději do 10. 5. 2022 na email service@czwa.cz

 Pro účastníky

Vložné:             1.000,-Kč členové CzWA a pracovníci vodoprávních úřadů a CHKO
                         1.200,-Kč ostatní účastníci
Cena za vložné je včetně DPH. Zahrnuje občerstvení a náklady na organizaci.

 Přihlášení bude možné na základě přihlášky, která bude součástí druhé pozvánky s programem.

Kontakty:

Programový výbor:

Ing. Věra Štiková, Doc. Ing. Michal Kriška, Ph.D., Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek

Konferenční servis:

CzWA service s.r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 04146212
Jana Šmídková, mobil: +420 602 110 867, e-mail: service@czwa.cz

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required