ASIO a #PripravBrno

Datum: 1.3.2022
obrázek
Firmy ASIO NEW, spol. s r.o. i ASIO TECH, spol. s r.o. se přihlásily do kampaně #PripravBrno s tím, že udržitelné chování je přirozeným základem filosofie firem.

Firmy ASIO NEW, spol. s r.o. i ASIO TECH, spol. s r.o. se přihlásily do kampaně #PripravBrno s tím, že udržitelné chování je přirozeným základem filosofie firem.

Asi nejpodstatnější je to, že výrobky a technologie v portfoliu, jsou orientovány tak, aby pokud to má smysl, recyklovaly (např. samotnou vodu nebo živiny), rekuperovaly teplo (např. z odpadních vod) a spotřebovávaly minimum energie (viz přírodní způsoby čištění vod).

Z největších počinů v této oblasti jsou například dodávky na recyklaci vod z plaveckých bazénů a značné úspory vody a energie, zařízení na využití kalů z čistíren a minimalizace uhlíkové stopy nebo decentrální řešení malými čistírnami odpadních vod, opět minimalizace s cílem vyšší udržitelnosti a minimalizací uhlíkové stopy.

AS-POOLREC _ recyklace bazénových vod
AS-POOLREC _ recyklace bazénových vod

Firma je v těchto oblastech průkopníkem, a to i přes to, že ne vždy je zatím legislativa a setrvačnost v rozhodování úřadů a politiků těmto směrům nakloněna. Své názory prezentuje i na oficiálních akcích jako například (https://www.asio.cz/cz/1278.seminar-k-problematice-odpadu-magnus-regio) a svých seminářích (https://www.asio.cz/cz/probehle-webinare)  a snaží se tak myšlenku adaptace šířit mezi veřejností. Podporuje také obdobnou aktivitu podporující udržitelnost – GO GREEN v režii RHK Brno s cílem prosazovat tyto myšlenky i do průmyslu, kde by měla být cílem stoprocentní recyklace vody i surovin (ZLD).

chytrý strom AS-POUSTR + FVE
chytrý strom AS-POUSTR + fotovoltaika v rámci firem ASIO

Myšlenky adaptace propaguje i směrem do firmy například instalací fotovoltaiky nebo zaváděním elektromobilů do firemního autoparku. Zajímavostí v tomto směru je i AS-POUSTR chytrý „strom“, který by mohl přinést zeleň tam, kde normální stromy není možné zasadit z důvodů podzemních vedení apod. Pro oblast modrozelené infrastruktury to ale není jediný výrobek – v portfoliu je jich hned celá řada…

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required