Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy ... test vsaku vody o objemu 100 litrů

Datum: 24.5.2022
obrázek
Podívejte se, jak fungují naše zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE. Vyzkoušeli jsme si malý pokus i na našem place v areálu ASIO.

Zákazník nás požádal, abychom provedli test vsakování vody na ploše z AS-TTE., tak jsme si udělali menší pokus v areálu firmy ASIO na ploše, kterou jsme vybudovali v létě roku 2019.

Připomenu, že naše testovací plocha byla vybudována konstrukčním principem 1, kdy skladba sestává z:
- rošty AS-TTE vyplněny dlažební kostkou / zatravněno,
- podkladní jemná hladká síťovina AS-MESH, která slouží pro snadnější pokládku,
- 5 cm AS-SOIL P – podkladní zemina (směs štěrku a zeminy).

Na tuto plochu 5x 5m (25m2) jsme vylili 100 litrů vody, což odpovídá 4 litrům vody na 1 m2. To je, jakoby spadlo 4000 ml srážek na m2 za sekundu.

Po vylití nádoby se 100 litry vody se tato voda rozlila a byla vsáknuta na ploše cca 6m2. V přepočtu je to 16,6 litru na 1m2.

Test jsme provedli 04.04.2022 v 9 hodin ráno, teplota vzduchu byla 0°. 

Ing. Marcel Kenja

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required