Proč se město přehřívá

Datum: 28.6.2022
obrázek
Po staletí budujeme města jako bezpečné prostředí pro lidskou společnost.

Stavíme pevné domy, dláždíme ulice i náměstí, veškerou vodu odvádíme pryč. Současná podoba města ale vede k tomu, že ve srovnání s okolní krajinou panují ve městě vyšší teploty, a to až o několik stupňů. Tenhle fenomén nazýváme “městský tepelný ostrov”. Více na www.lifetreecheck.eu  Video vytvořilo konsorcium partnerů projektu LIFE Tree Check pod vedením Nadace Partnerství. Projekt získal finanční podporu Evropské unie z programu LIFE.

Nesprávné řešení zasakování a odvodu dešťové vody způsobuje závažné problémy. Zvláště pro města a obce, které mají ve správě komunikace, parkoviště, odstavné plochy nebo jiné zpevněné či zatravněné plochy. Přitom existují jednoduché drenážní systémy, které například odvodnění parkoviště, respektive zasakování dešťové vody, pomáhají snadno řešit. Pro následné hospodaření s dešťovou vodou a její skladování jsou ideální podzemní plastové nádrže, na které se snadno napojí dešťová kanalizace, které vodu svádí do nádrží.

https://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-destovou-vodou-a-odvodneni-pozemku-mesta-a-obce

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required