Hledání optimálního řešení odkanalizování obcí ... videozáznam z webináře

Datum: 15.7.2022
obrázek
V přednášce se dozvíte o tom, jak řešit odkanalizování (sanitaci) malých obcí.

V současné době se zejména malé obce rozhodují o tom, jak řešit odkanalizování (sanitaci). Řešení se nabízí celá řada a bohužel si obce často zvolí z hlediska budoucnosti (ekonomika, uhlíková stopa) neefektivní řešení. Při tom by stačilo aby si vědomě vybraly z možných variant, nebo ještě lépe, měly dobře zpracovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací. Nevyužitím celé řady možných řešení jsou zbytečně vynakládány stovky milionů korun… a z hlediska uhlíkové stopy pak často použita cenná energie na eliminaci potencionální energie obsažené v odpadních vodách.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required