Sanhyga 2022

Datum: 18.10.2022
obrázek
Již tradičně v říjnu a v Piešťanech se konala konference SANHYGA.

Jak vyplývá z názvu, hlavní náplní je sanitace, a tak i účast je zejména z řad tézetbáků. Jako ASIO v oblasti TZB působíme a tak se i snažíme o aktivní účast – viz přednáška k šedým vodám.

Z přednášek zabývajících se podobnou tématikou, jaká je předmětem činnosti firmy ASIO NEW, spol. s r.o. by se daly jmenovat přednášky o šedých vodách v Maďarsku (začíná se v Maďarsku také řešit), o řešení HDV (zasakování srážkových vod) a o rekuperaci tepla z odpadních vod (zatím jen v pracích doktorandů). Z výčtu vyplývá, že jako firma jdeme dobrým směrem, jen jsme zatím o pár kroků před praxí napřed.

Čeští účastníci tradičně přispěli hned několika přednáškami, a to jak z praxe – zkušenosti z instalací rozvodů vody, tak i teorie – výpočty množství šedých a srážkových vod jako doplněk k vydaným EN na využití srážkových a šedých vod.

Zajímavostí je, že normy kolem šedých vod zmiňované v řadě přednášek začínají být mezinárodním tématem, mimo jiné i na Slovensku a v Maďarsku a to, že původní česká norma ČSN 75 6780 byla oceněna českým normovým „Oskarem“, tj. cenou Vladimíra Lista.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required