Květináčové testy s kyselou syrovátkou 2022: testy s hlávkovým salátem

Datum: 6.1.2023
obrázek
Cílem těchto testů je nalézt mezní dávku, která by jejich růst inhibovala.

V rámci projektu Circular agronomics a česky Cirkulární zemědělství řeší firma ASIO TECH, spol. s r.o. valorizaci odpadů a jejich následné další praktické použití. Kyselá syrovátka je odpad z potravinářského průmyslu a doposud má poměrně omezené další využití v praxi. Jako jednu z cest ohledně její valorizace jsme zvolili její aplikaci na pole, kde může dodávat chybějící organický uhlík v půdě a zároveň díky svému příznivému složení i nutrienty využitelné pro růst rostlin. V rámci projektu provádíme jak polní testy v terénu s kukuřicí nebo ozimou pšenicí, tak i květináčové testy.

Květináčové testy s kyselou syrovátkou 2022 _Circular agronomics

Květináčové testy jsou prováděny s hlávkovým salátem (Lactuca sativa) i se zelím. Cílem těchto testů je nalézt mezní dávku, která by jejich růst inhibovala. Pro testy jsme použili kyselou syrovátku se sušinou necelých 18 % o následujícím složení hlavních nutrientů (TC = 7 %, TN = 2270 mg/l, TP = 1870 mg/l, TK = 1620 mg/l a N-NH4 = 120 mg/l) a dávku syrovátky 0-6 g TN/květináč. Květináč má objem 6 l půdy celkem a je pravidelně zaléván jak manuálně, tak dle meteorologického radaru jsou monitorovány srážky dopadající do něj pro dosažení ideální zálivky. Testy proběhly celkem v 11 květináčích, kde jeden sloužil jako referenční a u zbylých deseti byla zvyšována dávka kyselé syrovátky v rozmezí od 0 do 6000 mg TN/květináč s krokem 500 mg/l. Test trval celkem deset týdnů a výsledky sklizně jsou vidět na fotografii níže. Výsledky nárůstu biomasy salátu ukázaly lineární trend v kontextu zvyšující se dávky kyselé syrovátky. Mezní dávka, kterou je schopna rostlina snést, aby prospívala je v rozmezí 25000 až 3000 mg TN/květináč, čímž byly i potvrzeny květináčové testy z předchozích let.

Květináčové testy s kyselou syrovátkou 2022 _Circular agronomics

Ing. Marek Holba, Ph.D.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required