Semináře Návaznosti 2008

obrázek
Vazby čištění odpadních vod na vodoteče a nádrže (nutrienty, cyanobakterie), na půdu (problematika využívání kalů) a na vzduch (problematika zápachu) a nejčastější chyby při projektování.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required