Webináře (on-line semináře) + témata, termíny na rok 2013

Datum: 10.1.2013
obrázek
V loňském roce se nám povedlo uskutečnit, tak jak jsme slíbili, 12 webinářů. Pro ty co to zatím nezkusili, tak malé vysvětlení – v podstatě je to seminář na dálku.

Pokud máte připojení na internet, pak můžete stejně jako na normálním semináři sledovat výklad přednášejícího, klást jak písemné, tak i hlasové dotazy, vyjadřovat své názory a vstupovat do diskuze.  Při tom nemusíte opustit teplo domova nebo kanceláře …

Co se týká letošních zkušeností:

Nevysvětlitelně velmi nerovnoměrná účast, nejvíce bylo přítomno 80 lidí a na druhé straně na jednom webináři  byly přihlášeny jen 4 osoby. Ohlasy byly kladné především u projektantů, naopak minimální využití bylo ze strany úředníků. Diskuze pak byla asi tak na úrovni normálních seminářů.

Určitě s touto formou počítáme i pro rok 2013 s tím, že bychom chtěli jít s ohledem na větší přítomnost projektantů víc do technických podrobností a pokusit se i víc do diskuzí zapojit samotné účastníky. Předpokládá to z jejich strany minimální vybavení – kameru a mikrofon (na Skype přeci chodí spousta z nich). Co v tomto směru můžeme nabídnout je i individuální školení pro malé skupinky lidí. Pokud tedy např. jako projekční kancelář nebo úřad máte zájem o konzultaci na nějaké téma, tak jsme vám k dispozici. Takže se v roce 2013 těšíme nejen osobně, ale i na obrazovkách vašich monitorů.

 Novinkou, kterou bychom letos chtěli vyzkoušet, je i nějaký seminář o měkkých dovednostech. 

Termíny a témata webinářů na rok 2013

-          15.03.2013 HDV (hospodaření s dešťovými vodami) - novinky – představení objektu předčištění – AS–AKU FILTR, další možnosti předčištění (AS-RAINMAX)

-          29.03.2013 Nátěry – antibakteriální nátěry s obsahem ftalocyaninů 

-          19.04.2013 Možnosti úspor v restauracích a hotelových provozech – šedé vody – energie i voda + lapáky tuků – automat (AS-GW AQUALOOP, AS-SiCLARO, AS-FAKU)

-          31.05.2013 Čištění vzduchu 

-          28.06.2013 Využití dešťové vody v domácnosti 

-          26.07.2013 Čištění průmyslových vod – novinky – nanoželezo

-          30.08.2013 Energie z vody a další možnosti OZE

-          27.09.2013 Sinice, nutrienty ve vodách 

-          25.10.2013 Provoz domovních ČOV – (revize, závady, vhodná domácí chemie)

-          29.11.2013 Úprava pitných vod – membránové procesy, nanotechnologie

-          13.12.2013 Nové výrobky a technologie pro rok 2014

Bližší informace k jednotlivým webinářům najdete na: http://www.asio.cz/cz/seminare. Přihlášky, dotazy prosím směřujte na plotenym@asio.cz.

Webináře budou probíhat vždy od 09:30 do cca 11:00.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required