Léto (a čisté vodní plochy) budiž vítáno …

Datum: 15.8.2013
Tak je tu opět léto v plné síle a s ním i koupání ve volné přírodě. Situace se v každé letní sezoně pravidelně opakuje. Se stoupajícími teplotami vyhlašují hygienici upozornění na vodní plochy, kde se koupat nedoporučuje až po zákazy koupání z důvodu ohrožení zdraví. Co je příčinou těchto stavů a co se proti tomu dá vůbec dělat?

Ve většině případů se opakuje stejný model: kombinace vysoké teploty, slunečního záření a obsahu živin ve vodě náramně vyhovuje sinicím, které se v takovém prostředí přemnoží a jejich vysoká koncentrace ve vodě pak může způsobit zdravotní potíže lidem, kteří se v takové vodě koupají, nehledě na estetické vlastnosti takové vody. Zeleň na hladině, zápach…

Slunce a vysoké teploty moc neumíme ovlivnit (snad dříve, kdy se poroučelo větru a dešti), ale s živinami, zejména s obsahem fosforu, se dají již dělat konkrétní opatření. Fosfor je totiž hlavní potravou sinic, který se do vodních ploch dostává z menších čistíren odpadních vod, z nelegálních přepadů septiků i prostých zaústění splaškové kanalizace do toku, ze zemědělských ploch intenzivně hnojených, atd. Fosfor je obsažen v pracích a mycích prostředcích a samozřejmě i v hnojivech. Jedním ze způsobů jak snížit obsah této živiny je její vysrážení do formy, kterou sinice neumí využít. Tato srážení se běžně provádějí ve větších čistírnách odpadních vod, ale tam, kde to z různých důvodů nelze, nebo se prostě neprovádí, anebo je zdroj fosforu těžko postižitelný, je možné ke srážení přistoupit na přítocích ještě před vtokem do samotné vodní plochy.

Jedním z posledních realizovaných projektů tohoto typu je vodní plocha Plumlovské přehrady. Celkem na čtyřech místech přítoků do přehrady jsou osazeny speciální dávkovací zařízení, která na základě velikosti průtoku dávkují koagulant, který fosfor vysráží. Dávkování je automatické, s dálkovým přenosem dat a mělo by výrazně snížit množství fosforu, které do nádrže přitéká a tím zamezit masovému rozvoji sinic.

Plumlovská přehrada

Současně probíhá aktivita ze strany Povodí Moravy, aby se odstraňování fosforu odehrávalo dříve, např. v čistírnách odpadních vod nad přehradou, atd.

Popsaná technologie byla již s úspěchem použita společností ASIO, spol. s r.o. na Brněnské údolní nádrži, Plumlovská přehrada je tedy další v pořadí, i když se jedná o jiný typ vodní nádrže.

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required