ASIO - energie - seminář CzWA

Datum: 25.3.2014
obrázek
Odborná skupina při CzWA - Energie a Odpadní Vody uspořádala v Praze v Konferenčním centru VŠCHT seminář zabývající se energetickou stránkou čištění odpadních vod. ASIO, spol. s r.o. bylo jedním z partnerů semináře.

Důvod pro tento krok je zřejmý – otázka úspory a výroby energie z odpadních vod je přímo součástí nové strategie firmy ASIO, spol. s r.o. vyjádřené akronymem NEW (Nutrienty, Energie, Voda).  No a je také nutno říct, že ASIO, spol. s r.o., bylo u založení této skupiny, a tak bylo skoro zakladatelskou povinností tento seminář podpořit.

NEW - ASIO, spol. s r.o.

Z našeho pohledu byly zajímavé především přednášky dotýkající se technologické části ČOV:

Ing. Beneše, Ph.D. z Veolia Voda ČR, který se zmínil o příkladech energetické optimalizace z praxe.  Prioritní – zejména z pohledu provozovatele, je stále dodržení výstupních parametrů … význam energetické spotřeby však stále roste a díky tomu je stále více nových ověřených zkušeností.  Je zřejmé, že pokud se více zaměříme na získávání energie, pak musíme počítat s tím, že se to neobejde bez dopadů na technologii a hledání nových řešení.  Např. lepší využití organických látek k výrobě bioplynu bude mít přímý dopad na způsob odvodnění kalu a výběr vhodného  polyflokulantu …. Prostě – novým přístupem se otevírá i nový prostor pro rozvoj oboru, novinky, postupy, měřící techniku …

Ing. Ondry Škorvana od nás z firmy – který pojal svou přednášku jako prezentaci možností, kde se energie ve vodním hospodářství dá ušetřit a kde se dá získat, a to i použitím námi již dodávaných zařízení.  V rámci přednášky uvedl několik případů návratnosti investic do získávání tepla z odpadních vod a odprezentoval současné možnosti firmy ASIO v této oblasti (audity, dodávky výrobků jako jsou filtry SFT nebo zařízení na odvodnění kalu AS-DEHYDRÁTOR).

Prof. Pavla Jeníčka z VŠCHT, který se zaměřil na otázky využití energie z kalu. Z jeho přednášky vyplynulo, že  z energie přitékající v odpadních vodách na klasickou aerobní ČOV dokážeme vytěžit ve formě el. energie s použitím dnešních technologií jen asi 10%. Ale i to již může stačit k zajištění soběstačnosti čistírny. Takže příležitostí jak a kde se zlepšovat je stále dost a přibývají.

Další přednášky se dotkly zlepšení energetické bilance přes přístrojové vybavení v oblasti MaR, čerpadel a dmychadel.

Zajímavé byly i diskuze k příspěvkům, které se dotkly připravovaných změn v legislativě, plnění závazků ČR vůči EU, deamonifikace, odběru tepla z odpadních vod, ... .

Myslím, že těch cca sedmdesát zúčastněných odcházelo obohaceno o nové poznatky a mohlo konstatovat, že to byla akce, která zase o trochu posunula náhled na energetickou stránku čištění odpadních vod …., a věřme, že i podpořila naše snažení a naši image v oblasti spojení energie-voda.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required