Čistírna odpadních vod pro 33 RD Němčany

Datum: 27.5.2014
obrázek
Biologická aktivační čistírna odpadních vod (ČOV) AS-VARIOcomp 150 N, pro 150 EO, průměrný denní průtok 22,5 m3/den, s jemnobublinnou aerací v plastovém kontejneru o rozměrech 8000 x 2160 x 2870 mm se dvěma vstupními šachtami (1 ks 2000 x 2160 mm, 1 ks 600 x 600 mm).

Čistírna odpadních vod je doplněná o opláštění z PP, které zamezuje vniknutí spodní vody mezi základovou desku a dno ČOV.

Popis technologie ČOV

Odpadní voda natéká do usazovací nádrže ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru aktivační části ČOV je mechanicky předčištěná voda biologicky dočištěna. V dosazovací části ČOV dochází k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal se ze spodní části dosazovací nádrže vrací automaticky zpět do aktivace. Část aktivovaného kalu z aktivace je jako přebytečný kal odtahován do kalové nádrže.

Výkop před vyčerpáním spodní vody

výkop před vyčerpáním spodní vody

Uložení opláštění ČOV na základovou desku

uložení opláštění ČOV na základovou desku

Uložení opláštění ČOV na základovou desku

uložení opláštění ČOV na základovou desku

Betonáž dna opláštění

betonáž dna opláštění

Vybetonované dno opláštění

vybetonované dno opláštění

Ukládání ČOV na vybetonované dno opláštění

ukládání ČOV na vybetonované dno opláštění

Detail osazení ČOV

detail osazení ČOV

Detail osazení šachet na dmychadla

detail osazení šachet na dmychadla

Detail šachet na dmychadla včetně el. rozvaděče

detail šachet na dmychadla včetně el. rozvaděče

Detail ČOV, čerpací stanice, šachet na dmychadla, rozvaděč

detail ČOV, čerpací stanice, šachet na dmychadla, rozvaděč

Celkový pohled ČOV včetně oplocení

celkový pohled ČOV včetně oplocení

Jan Němeček
http://www.asio.cz/cz/as-variocomp-n-30-300-eo

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required