Kutná Hora 2014 - setkání vodohospodářů

Datum: 10.6.2014
obrázek
Sdružení vodohospodářů České republiky, oblast Kutná Hora uspořádal v Kutné Hoře již tradiční seminář zaměřený na legislativu ve vodním hospodářství.

Jako ASIO, spol. s r.o. jsme se ho zúčastnili ve dvou úrovních – před účastníky a za jejich zády. Ing. Karel Plotěný zahájil druhý den semináře přednáškou o domovních čistírnách a o zkušenostech z revizí domovních čistíren. Vraťa Cibula pak držel za zády účastníku stráž nad firemním stánkem.  ASIO, spol. s r.o dále doplnilo společenský program tím, že se stalo sponzorem ranního vstávání – účastníci se tak mohli těšit jak na večerní koncert v chrámu svaté Barbory a košt vín, tak ranní vstávání s losováním o ceny. Co se týká návštěvníků semináře, většinu tvoří vodoprávní úředníci … i jejich názory a přízeň jsou cenné. 

Sdružení vodohospodářů České republiky

Michal Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required