Dohled nad systémem řízení výroby

Datum: 4.9.2014
obrázek
Prošli jsme pravidelnou kontrolou systému řízení výroby, kterou provádí u stanovených výrobků tzv. oznámený subjekt.

V našem případě je tímto subjektem Technický a zkušební ústav stavební v Praze.

Za pečlivého dozoru pana Martina Peška, pracovníka TZUS, byly zkontrolovány a prověřeny veškeré procesy, které se váží s uváděním kusových vodohospodářských výrobků na trh. I tentokrát nebyly během prověrky zjištěny neshody s dokumentovanými postupy.

Zjištěním dohledu je, že podmínky certifikace jsou dodržovány a systém řízení odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování. Tímto jsme splnili další ze střípků mozaiky, které všechny dohromady zabezpečují kvalitu výrobků pro naše zákazníky.

TZUS

TZÚS STO ASIO, spol. s r.o.

Ing. Oldřich Pírek

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required