Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky

Datum: 30.9.2014
obrázek
V rámci projektu ZBYTINY – „Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky“ grantové agentury TA ČR jsme prováděli dokončovací práce na rybnících na lokalitě Mikulůvka.

Budeme zde provádět ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. výzkum, který je zaměřený na dočištění odtokových vod z biologické čistírny odpadních vod na velmi nízké hodnoty znečištění. Tyto systémy lze s výhodou použít v oblastech, kde se voda dále vypouští do vod povrchových s chráněnými živočichy, či povodí vodárenských nádrží. Systém je v tomto případě složen z biologické čistírny odpadních vod, prvního hlubšího rybníku s předpokladem anaerobních procesů, následovaný mělkým rybníkem s aerobními procesy, odtok z toho rybníku jde do zásaku, který umožňuje hydrogeologický posudek v této lokalitě.

 Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky  Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky
 Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky    Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky

Ing. Miroslav Plotěný
http://www.asio.cz/cz/zbytiny

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required