Seminář k podzemním vodám

Datum: 6.11.2014
obrázek
V Praze, v atraktivní lokalitě (u Karlova mostu), se uskutečni seminář věnovaný problematice podzemních vod. ASIO, spol. s r.o. bylo zastoupeno na místě přednášejícím Ing. Karlem Plotěným, který se v přednášce věnoval problematice revizí domovních ČOV.

Možná nejdůležitější z celé přednášky bylo shrnutí toho, co by se mělo změnit, aby systém dozorování ČOV byl efektivnější:

-          zlepšit územní plánování v oblasti vodního hospodářství – tj. součástí PRVK by mělo být i vymezení oblastí, které mohou být řešeny ČOV na ohlášení a to jaká třída bude požadována,
-          uzákonit povinnost zveřejnit výsledky zkoušky typu (včetně razítka zkušebny),
-          výsledky revizí zapisovat přímo do nějakého informačního systému, který by zároveň kontroloval povinnosti uživatelů ČOV – došlé vzorky a revize. Což se zatím ukazuje jako největší problém v praxi – z velké části povolených a ohlášených ČOV není žádná zpětná vazba;
-          při zkoušce typu sledovat i to, jaká je náročnost na provoz ČOV – některé ČOV, aby byly funkční by vyžadovaly skoro denní obsluhu;
-          při povolování ČOV by měla být řešena problematika kalu – některé ČOV nemají kalový prostor a následně pak chybí i nějaké navazující řešení,
-          dále bylo konstatováno, že pro vypouštění do vod podzemních je ukazatel celkového fosforu nepodstatný a že chemické srážení je v tomto případě kontraproduktivní, naopak přísnější by mohly být požadavky na celkový odstraněný dusík.

podzemní vody - seminář Praha

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required