Vegetační ČOV

Datum: 10.12.2014
obrázek
V prosinci proběhl již tradiční seminář „Přírodní způsoby čištění vod VIII“, který je zaměřen na přírodní způsoby čištění odpadních vod.

Průběh bych charakterizoval tak, že jednoznačně byla kritizována  řešení s horizontálně protékanými „kořenovými poli“ pro svou nemožnost nitrifikovat a tedy navázat např. septiky. Naopak byla uvedena řada příspěvků vyzdvihujících účinnost vertikálních filtrů (tedy biofiltrů pracujících v aerobním režimu), vedle toho pak byly zajímavé i přednášky o aplikaci odpadních vod jako závlahy (tady je třeba hlavně rozlišovat, kdy se opravdu jedná o závlahu a kdy o vypouštění do vod podzemních). My jako ASIO jsme se prezentovali animaci o výsledcích projektu ANASEP – tj. o septicích AS-ANASEP a zemních filtrech AS-ZEON. Seminář pak byl významný ještě tím, že jsme využili příležitost a popřáli i jako firma panu profesorovi Šálkovi k jeho významnému životnímu výročí a poděkovali za spolupráci – zejména cenné informace z oblasti chování odpadních vod v půdních prostorách.

Jako firma jsme dotazováni, proč jsme se začali angažovat v tak okrajové a kontraverzní problematice jakou jsou vegetační ČOV? Odpověď je jednoduchá – přes výzkumné projekty jsme se dostali k řešením, která na rozdíl od toho, co bylo v minulosti často dodáváno, fungují a teď je nám líto tato fungující řešení nepropagovat, nepodpořit typovými výrobky a nerozšířit tak možnosti projektantů a realizátorů. Od příštího roku tak na našich stránkách najdete takové výrobky, jako jsou rozdělovací a dávkovací šachty, objekty předčištění, měření průtoku anebo zařízení na pulzní vypouštění a napouštění kořenových polí.  Věříme, že kvalitní výrobky a nový přístup k řešení vegetačních ČOV udělá z kontraverzního oboru obor, o kterém se bude říkat, že je to prostě jedna z rovnoprávných variant … a že ASIO bylo při tom, když se nefunkční nahrazovalo funkčním a spolehlivým.

Ing. Karel Plotěný

 

Kontakty

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: 9nwzka6

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno
ID datové schránky: z9g8vaw

tel.: 548 428 111
e-mail: asio@asio.cz
 


Chcete dostávat informace z oboru, pozvánky na akce, novinky a důležité informace? Přihlašte se!

required

required

required